Hastane Yönetimi

Dursun KANBUR
Dursun KANBUR
Görev
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
Adil DEMİR
Görev
Müdür Yardımcısı
Görev Yeri
Hastane Yönetimi
Neslihan BAŞARAN
Görev
Müdür Yardımcısı
Görev Yeri
Hastane Yönetimi
Gülizar GÜNAYDIN
Görev
Müdür Yardımcısı
Görev Yeri
Hastane Yönetimi
Gülhan AKBULUT
Görev
Müdür Yardımcısı
Görev Yeri
Hastane Yönetimi