Hastane Yönetimi I Başhekimlik

 
  Doç. Dr. Adem AKÇAKAYA  
  Başhekim  
     
 
1966 yılında Akmescit Kasabasında dünyaya gelen Adem AKÇAKAYA İlkokulu burada okuduktan sonra ortaokulu Ankara, Liseyi İstanbul Şehremini Lisesinde bitirdi. 1990 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Samsun ili Çarşamba ilçesinde 1 yıl sağlık ocağı sorumlu hekimi olarak çalıştı, 1991 yılında Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi ihtisasını kazandı ve 1995 yılında buradaki eğitimini tamamlayarak genel cerrahi uzmanı odu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde Endoskopi ve ERCP eğitimi aldı. 1999 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Bioistatistik ve Demografi Yüksek lisansını tamamladı. Tıbbi bilimsel çalışmalarının yanında idarecilik görevi üstlenerek 2003 yılında Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma hastanesinde Başhekim yardımcısı oldu. Hastanenin acil ünitesinin yapılması ve hizmete açılması, ameliyathane, ilaç satın alma ve hastane randevu sisteminin organizasyonu bölümlerinde çalıştı. 2005 yılında İstanbul İl Sağlık Müdür Yardımcısı oldu. Eğitim şube çalışmalarını yürüttüğü bu görevde çok sayıda hizmet içi eğitim, yükseklisans, halk ve okul sağlığı eğitimleri organize etti. Başta TRK, acil hekimliği ve ilkyardım eğitimleri olmak üzere çeşitli eğitimlere eğitici olarak katıldı. İstanbul Eğitim ve Araştırma hastanelerinde meme polikliniklerinde çalışan hekimlere yönelik üniversitelerin katkıları ile yapılan eğitimleri başlattı. Beykent Üniversitesi'nin Hastane ve Sağlık yönetimi konusunda yüksek lisans yaptı. Yöneticilik ve eğitim faaliyetlerinin yanında bilimsel çalışmalarını sürdürdü. 42 uluslararası 150 civarında yurt içi bilimsel çalışma, 7 kongrede konuşmacı, 4 kongre organizasyonu, dergi yönetimi ve dergi kurullarında görev aldı. 2007 yılında Doçentlik sınavına başvurdu ve sınavı geçerek, Doçentlik ünvanını aldı. 31.10.2008 tarihinde Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başhekimlik görevine başladı.
 


Copyright © 2009 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi www.okmeydani.gov.tr