DAHİLİYE 2 KLİNİĞİ

Klinik Şefi
Doç.Dr. Ş.Ayşen HELVACI

 

 

Klinik Şef Yardımcısı

Başasistan

Uzman Doktorlar

Uzm.Dr.Neslihan ÖZSOY
Uzm.Dr.Neslihan AKTAŞ
Uzm.Dr.Bedri DURMUŞ
 Uzm.Dr.Mukadder GÖKER
 Uzm.Dr.Mehmet Atilla UYSAL
 Uzm.Dr.Gülay Daşdemir İLKHAN
 Uzm.Dr.Begüm KOCAR
 Uzm.Dr.Ali Murat ÖZDEMİR
 Uzm.Dr.Aysun ERDEM
 Uzm.Dr.Özgür ALTUN
 Uzm.Dr.Zeynep ZENGİN

Asistan Doktorlar

As.Dr.Evin BOZKUR
As.Dr.Gülru AVCI
As.Dr.Edip ERKUŞ
As.Dr.Özlem BODUR
As.Dr.Cengiz ÇAKAN
As.Dr.İsmihan Gülden KARATAŞ
As.Dr.Murat KARAMENER
As.Dr.Fatih Orkun KUNDAKTEPE
As.Dr.Fatma Gülçin KUŞ

Hemşireler

Perihan YAVUZ
Emine YALÇINKAYA
Sibel AÇIKBAŞ AÇIKGÖZ
Ayşe ÇETİK
Ömür Biltekin TUNA
Özlem KOCATAŞKIN
Elif DİRİĞ
 
 
Klinik : Tlf. No: 0 (212) 314 55 55 Dahili No: 5464   -   Ana Bina B Blok 6. Kat
Poliklinik : Tlf. No: 0 (212) 314 55 55 Dahili No: 5620   -   A Poliklinik 1 . Kat
 

Klinikte Verilen Hizmetler

Dahiliye hastaların teşhis, takip ve tedavisi

Kroner yoğun bakım ünitesinin sorumluluğu

Transtorasik ekokardiyografi

Efor testi yapılmaktadır

Poliklinikte Verilen Hizmetler

Dahiliye hastaların teşhis, takip ve tedavisi

Kardiyoloji, göğüs hastalıkları, romatoloji, endokrinoloji polikliniklerinin sorumluluğu


Copyright © 2009 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi www.okmeydani.gov.tr