NÜKLEER TIP KLİNİĞİ

Klinik Şefi
 

 

 

Klinik Şef Yardımcısı
Uzm.Dr.Mehmet MÜLAZIMOĞLU

Başasistan
Uzm.Dr.Sevil EROL

Uzman Doktorlar

Uzm.Dr.Ercan UYANIK
Uzm.Dr.Tamer ÖZÜLKER
Uzm.Dr.Filiz ÖZÜLKER
Uzm.Dr.Özgür EKER
Uzm.Dr.Özge Vural TOPUZ
Uzm.Dr.Şeyma EKMEKCİ
Uzm.Dr.Orhan YENİCİ
Uzm.Dr.Şerafettin HACIMAHMUTOĞLU
Uzm.Dr.Müge Öner TAMAM

Asistan Doktorlar

As.Dr.Hatice Sümeyye YAVUZ
As.Dr.Halim ÖZÇEVİK
As.Dr.Serhat KOCA
As.Dr.Mehmet Tarık TATOĞLU
As.Dr.Kerim YILDIZ
As.Dr.İlhan TUMAR
As.Dr.Emrah BİROL

Hemşireler

Nevin BEGEN
Müzeyyen PARLAKPINAR
Ayşe COŞKUN
Nilgün VAROL ULUSOY
Emine KARAHÜSEYİNOĞLU
Ayşe Ertuğ BÜTÜNER

Klinik : Tlf. No: 0 (212) 314 55 55 Dahili No: 5821   -   Nükleer Tıp Kliniği Binası
Poliklinik : Tlf. No: 0 (212) 314 55 55 Dahili No:    -   Nükleer Tıp Kliniği Binası

 

Klinikte Verilen Hizmetler

·         Radyoaktif iyotla(atom)tedavi takibi

·         Yatarak radyoaktif maddelerle tedavi

·         Ayaktan radyoaktif maddelerle tedavi

·         Radyoaktif tedavi takibi

·         Radyasyon dozimetresinin takibi

·         Radyoaktif maddelerin hazırlanması, hastaya verilmesi, oluşan radyoaktif maddelerin kontrollü atılması

·         Tiroid iğne aspirasyon biyosisi yapılması

·         Radyosinevektomi yapılması

·         Radyoimmün tedavi yapılması

Poliklinikte Verilen Hizmetler

·         Radyoaktif iyot tedavisi gören hastaların kontrolü ve takibi

·         Radyoaktif iyot tedavi endikasyonu

·         Hastaya verilecek radyasyon dozunun hesaplanması

·         Her türlü görüntüleme amaçlı sintigrafik çekimlerin yapılması

·         Çekilen sintigrafik filmlere rapor yazılması

·         Her türlü PET-CT çekimlerinin yapılması

·         PET-CT çekimlerinin raporlanması

·         SPECT-CT çekimlerinin yapılması ve raporlanması

PET-CT

 Spect Cihazı

 Gama Kamera

 Spect Cihazı

 Çift Başlı Spect Cihazı


Copyright © 2009 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi www.okmeydani.gov.tr