ÜROLOJİ 1 KLİNİĞİ

Klinik Şefi
Doç. Dr. Emin ÖZBEK 

Klinik Şef Yardımcısı Op.Dr Ahmet ARIMAN

Başasistan Op.Dr Alper ÖTÜNÇTEMUR

Uzman Doktorlar

Op.Dr.Ahmet EROL ARAS 
Op.Dr.Galip DEDEKARGINOĞLU
Op.Dr.Tevfik FİKRET BULUT

Asistan Doktorlar

As.Dr.Süleyman Sami ÇAKIR
As.Dr.İsmail KÖKLÜ
As.Dr.Murat DURSUN

Hemşireler

PINAR KILIÇ
AYCAN PALA
SEVGİ DEMİREZ EKMEN
Klinik : Tlf. No: 0 (212) 314 55 55 Dahili No: 5406   -   Ana Bina B Blok 5. Kat
Poliklinik : A Polikliniği 2. Kat
 

Klinikte Verilen Hizmetler

Klasik Ameliyatlar (Böbrek, İdrar Yolları, Mesane, Prostat, Testis hastalıkları)

Laparoskopik Ameliyatlar (Böbrek ve Prostat)

Perkütan Taş Cerrahisi (Böbrek Taşları)

Endoskopik Ameliyatlar (Mesane ve Prostat Hastalıkları, İdrar Yolları Taşları)

Radikal Prostat Ameliyatları (Prostat Kanseri)

Ürojinekolojik Ameliyatlar

Poliklinikte Verilen Hizmetler

Ürolojik Hasta Muayenesi

Üriner Sistem Taş Hastalıkları

Üroonkolojik Hastalıklar

Erkek İntertilitesi

Erkek Cinsel Fonksiyon Bozuklukları

Prostat Hastalıkları

Pediatrik Ürolojik Hastalar

Ürodinami

Nefrostomi

Ürojinekolojik Hastalıklar

 


Copyright © 2009 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi www.okmeydani.gov.tr